De kroon is het bovenste deel van je tand of kies dat je ziet; dit deel is veel kleiner dan de andere deel die je niet ziet, de wortel.

De buitenkant van de kroon bestaat uit een heel harde stof: glazuur. De rest van een kies of een tand bestaat uit tandbeen. Tandbeen is minder hard dan glazuur. Binnenin lopen bloedvaten en zenuwen.

Kunstmatige kroon

Naast een natuurlijke kroon kan er ook sprake zijn van een kunstmatige kroon. Dit is een kapje van een keramiek en/of metaal dat precies past over een afgeslepen tand of kies en daaraan wordt vastgelijmd. Een kunstmatige kroon wordt gebruikt als er onvoldoende houvast is voor een vulling door tandbederf van een groot deel van de tand of kies. Verder kunnen er cosmetische motieven zijn; hierbij gaat het meestal om slecht gevormde of verkleurde tanden of kiezen voor in de mond.

Productie en logistiek

Eerst wordt er een afdruk van het gebit gemaakt met een polyether afdrukmateriaal. Deze wordt dan meestal verzonden naar een tandtechnisch laboratorium, het produceren van een kroon is precisiewerk en wordt daarom gedaan door een tandtechnicus. Het gereed gekomen product wordt weer verzonden naar de behandelende tandarts, waar de kroon, meestal in een aparte ruimte, uit de verpakking wordt gehaald en gezamelijk met de composietlijm gereed wordt gemaakt om op de afgeslepen tand of kies geplaatst te worden.

Door het kleine volume is een kroon zeer geschikt voor offshoring.

Spanningsverschil

Doordat de tand of kies en de kunstmatige kroon uit twee verschillende soorten materialen bestaan en deze bij kou en warmte een verschillende thermische uitzettingscoëfficiënt hebben komen er spanningsverschillen op het dunne vlak van de composietlijm wat kan resulteren in het loslaten van de kroon.

Composietrestauraties (partiële slijping) versus volledige omslijping

Doordat de nieuwe composiet reparatie materialen, zie composiet (tandvulling) inmiddels zover zijn doorontwikkeld dat ze voldoende slijtvast zijn (de problemen van de eerste generaties), en doordat bij deze hersteltechniek de spanningsverschillen niet alleen op het lijmvlak worden uitgeoefend, (minder kans op loslaten), is er discussie binnen de tandheelkunde over de te prefereren methode.

  • Micro-invasieve-tandheelkunde. Door gebruik te maken van luchtabrasie- en lasertechnieken in combinatie met kleeftechnieken en composietvullingen, zie adhesieve tandheelkunde, is het mogelijk om minder tandweefsel op te offeren dan met volledige omslijping (het plaatsen van een kunstmatige kroon).