Een tandtechnicus is iemand die tandheelkundige voorzieningen maakt voor het gebit van de patiënt. Hij/zij doet dit meestal in een tandtechnisch laboratorium in opdracht van een tandarts of ander tandheelkundig behandelaar. Deze voorzieningen zijn individueel en uniek en mogen met uitzondering van orthodontische werkstukken (zoals beugels) niet van echt te onderscheiden zijn.